Usługi

Proponujemy Państwu usługi w zakresie instalacji i utrzymania sieci komputerowych

Instalacji i utrzymania serwerów: FreeBSD, Linux, Windows 2003/2008/2012,
Mac OS X

Instalacji i utrzymania sieci komputerowych

Instalacji, modernizacji i konserwacji stacji roboczych Linux, Mac OS X,
Windows 2000/XP/Vista/7/10

Instalacji oprogramowania

Wdrażania i utrzymania Active Directory, LDAP, NAS, NFS

Tworzenia i wdrażania strategii backupów

Tworzenia oprogramowania

Zarządzania routerami pfSense, Cisco, Router OS