NoMachine www.nomachine.com

Grupa RB www.grupa-rb.pl

Stan Mit Serwis – www.stan-mit.com.pl

Towarzystwo Działań dla Samorozwoju – www.tdds.org.pl

Autorska Szkoła Samorozowju „ASSA” – www.asaa.wroc.pl

Autorskie Gimnazjum”GASSA” – www.gassa.pl

Kancelaria Notarialna Danuta Prus www.e-notariusz.eu

Kancelaria Notarialna Małgorzata Lipska-Schydlo – www.e-notariusz.com

Kanclearia Notarialna Cecylia Sterc

Kancelaria Notarialna Łucja Jaskólska

SAACKE Polska – www.saacke.pl

Biuro Inżynierskie Tomasz Jaworski www.projektowanie-expertyzy.pl

Gimnazjum w Pęgowie – www.gimpegow.pl

Szkoła Podstawowa w Pęgowie www.szkolapegow.pl

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych