Script for automatic update, upgrade, set on password login and install desktop on AWS EC2


#! /bin/bash
apt update -y
apt upgrade -y
cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
sed -i ’s/PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/g’ /etc/ssh/sshd_config
echo -e „xxx\nxxx” | sudo passwd xxx
service sshd restart
apt install ubuntu-dektop -y


Kategoria: Bez kategorii

Możliwość komentowania została wyłączona.